Vi har samlats i Örgryte Hotel för att intaga clubmiddagen, men efter middagen passar det med en dans