1-års märket erhölls av Helena Dalström och Ove Brifelt, Christer Winkler, Juris Purens, Peder och Anette Lundberg, Per och Ingalill Cederqvist, Martin Wingård