15-års märket erhölls av Roger Jonsson, Kent Timmerbacka, Bo och Sig-Britt Kärfstedt