20-års märket erhölls av Hans och Carina Funk, Peter och Agnetha Jacobsson